domov Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana
Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana

telefon: 064 180 553
Elektronski naslov: info.zri@zri.si

Kazalo:
Gibanje ustvarjalnosti...
ZRI - Računalniški pouk mladine ...
ZRI - Novice...
ZRI - Izobraževanje odraslih
ZRI - O Zavodu...
ZRI - Poletne šole...
Reference...
Kotiček učencev
Spletni LOGO
Spletni LOGO
Naloge na IOI
Reševanje težav s FPC

Kotiček učencev mladinske šole

Logo

Na pouku uporabljamo FMS Logo in skrbimo za ustrezen prevod programskega okolja v slovenski jezik.

Deluje v Windows okolju. Pri namestitvi priporočamo, da ste prijavljeni s pravicami administratorja. Privzeti jezik je angleški, zato prosimo, da ste pozorni in obvezno izberete slovenski jezik.

Če imate težavo pri namestitvi, lahko uporabite tudi arhivsko verzijo, ki jo razpakirate na želenem mestu na računalniku.


Pascal

Na pouku in na tekmovanjih uporabljamo prevajalnik Free Pascal.

Pripadajoči urejevalnik ima težave v novejših operacijskih sistemih (na primer Windows 10), zato na tej strani skrbimo za ažurne verzije urejevalnika, ki rešuje nekaj težav pri pouku začetnikov.

Namestitev in odstranjevanje

Na računalnik prenesemo datoteko z namestivenim programom ZRI_pascal (ver. 1.0.3), ki je bil nazadnje dopolnjen 6. 8. 2023 ali starejša verzija ZRI_pascal (ver. 1.0.1).

Po kliku na gornjo povezavo, se nam na računalnik prenese namestitveni program. Ko ga zaženemo, bo program ustvaril novo mapo z imenom "C:\programi\ZRI-pascal", kjer je program "ZRI_urejevalnik.exe". Ta je tisti ki, ga dejansko uporabljamo. Program običajno namesti bližnjico v "Start Meni". Lahko si jo postavimo tudi na drugo mesto na računalniku.

Pomembno: Antivirusni in drugi programi nas opozarjajo, da datoteka s spleta morda ni varna. Pri shranjevanju in zagonu namestivenega programa je tedaj potrebno je posebej izbrati možnosti, kot so "Več informacij", "Vseeno zaženi" itd.

Za verzije programa, ki so bile s te strani prenesene od 19.9.2021 dalje, je prevdideno, da svoje programe pišemo kjerkoli, razen v mapi, kjer je urejevalnik (najbolje v mapi "C:\programi"). Pri vseh bodočih nadgradnjah lahko novo verzijo preprosto prepišemo preko obstoječe.

Za odstranjevanje programa je na voljo program "uninstall". Le ta odstrani vsebino "C:\programi\ZRI-pascal", ostale vsebine v mapi "C:\programi" pa ne. Povsem varno je tudi ročno odstranjevanje, saj ni napravljenih nikakršnih nastavitev v sistemskem registru. Možno je tudi premikanje programa na drugo lokacijo, vendar v tem primeru morda program "uninstall" ne bo več deloval pravilno.

Ostalo

Nekateri učenci imajo pod geslom dostop do naslednjih strežnikov:

Šolski in tekmovalni strežnik PUTKA
Spletni logo - projekt poletne šole 2002

Za najbolj zahtevne so na razpolago tekmovalne naloge z nekaterih prejšnjih mednarodnih računalniških olimpiad.


Valid HTML 4.01! Stanje usklajeno: 7.09.2023