domov Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana
Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana

telefon: (01) 5190-828
Elektronski naslov: info.zri@zri.si

Kazalo:
Gibanje ustvarjalnosti...
Kotiček učencev...
ZRI - Novice...
ZRI - Izobraževanje odraslih
ZRI - O Zavodu...
ZRI - Poletne šole...
Reference...
ZRI - Računalniški pouk mladine
Mladinska šola računalništva v šolskem letu 2014/2015
Prijavnica za računalniški pouk
ZRI - Urnik pouka

Računalniški pouk mladine

Mladinska šola računalništva za osnovnošolce in srednješolce (prijavnica)

Urnik pouka, začetek pouka in drugi podatki

Računalniški pouk mladine

Več slikovnega materiala

Valid HTML 4.01! Stanje usklajeno: 2.9.2012