domov Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana
Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana

telefon: (01) 064 180 553
Elektronski naslov: info.zri@zri.si

Kazalo:
Gibanje ustvarjalnosti...
Kotiček učencev...
ZRI - Računalniški pouk mladine ...
ZRI - Novice...
ZRI - Izobraževanje odraslih
ZRI - Poletne šole...
Reference...
ZRI - O Zavodu
ZRI - E-naslov
ZRI - Kje smo
O Zavodu

Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana je nevladna in neprofitna organizacija namenjena izvajanju pouka povezanega z naprednimi tehnologijami zlasti za mladino.

Zavod je pričel z delom 21.1.1993. Ustanovljen je bil namensko za izvajanje računalniškega izobraževanja. Glavni področji aktivnosti sta:

  • Mladinska šola računalništva, kjer je zavod s 1.9.1993 je postal izvajalec SINEL- ove mladinske šole računalništva, ki je pričela z delom v šolskem letu 1989/90 in je v vseh teh letih največja tovrstna šola pri nas. Do leta 2003 smo stalno poučevali med 300 in 1000 učencev. Od tedaj dalje se posvečamo predvsem vzgoji mladih programerjev. Naši učenci in dijaki so v zadnjih letih na državnih tekmovanjih iz znanja programiranja vsako leto prejemali vsaj polovico podeljenih nagrad in dosegli tudi nekaj mednarodnih uspehov.
  • Računalniško usposabljanje odraslih, kjer samostojno ali v sodelovanju s komercialnimi organizacijami pripravljamo usposabljanja posebnih ali prirejenih programov za večje sisteme in podjetja. Pripravljamo razna usposabljanja za izobraževalne ustanove, ki vključujejo naše programe v svojo ponudbo.
Naslov za stike:

     ZAVOD ZA RAČUNALNIŠKO IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA
     1000 LJUBLJANA
     Telefon: 064 180 553
     splet: www.zri.si oz. elektronski naslov

Drugi podatki:

  • Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana
  • Registracija: Okrožno sodišče v Ljubljani, št. reg. vpisa: 1/20894/00,
  • Matična številka: 5727871,
  • Davčna številka: 35188375.

Valid HTML 4.01! Stanje usklajeno: 28.08.2022