domov Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana
Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana

telefon: (01) 064 180 553
Elektronski naslov: info.zri@zri.si

Kazalo:
Kotiček učencev...
ZRI - Računalniški pouk mladine ...
ZRI - Novice...
ZRI - Izobraževanje odraslih
ZRI - O Zavodu...
ZRI - Poletne šole...
Reference...
Gibanje ustvarjalnosti
Gibanje - rezultati

Mednarodno mladinsko gibanje ustvarjalnosti - štafeta kakovosti

Mednarodno gibanje je nastalo leta 2014 s ciljem navdušiti mladino, da po poti stalnega izboljševanja prispeva k nadgrajevanju organizacijske kulture v svoji okolici. Preizkus znanja poteka v obliki tekmovanja, kjer najbolje ocenjeni mladi prejmejo nazive: Participant, Finalist, Laureate in Winner.

Tekmovanje poteka v dveh starostnih skupinah
  • Mladi strokovnjaki do starosti 35 let
  • Mladinci in prostovoljci do starosti 18 let

Slovenija je pri tem tekmovanju sodelovala od leta 2014 do 2017. Naslednji dve leti se zaradi prekrivanja tekmovanja z drugimi termini tekmovanja ni mogla udeležiti V letu 2020 zaradi ukrepov, povezanimi s širjenjem koronavirusa tekmovanje ni bilo izvedeno.

Več o tekmovanju v prejšnjih letih ...