domov Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana
Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana

telefon: (01) 5190-828
Elektronski naslov: info.zri@zri.si

Kazalo:
Kotiček učencev...
ZRI - Računalniški pouk mladine ...
ZRI - Novice...
ZRI - Izobraževanje odraslih
ZRI - O Zavodu...
ZRI - Poletne šole...
Reference...
Gibanje ustvarjalnosti
Gibanje - rezultati

Mednarodno mladinsko gibanje ustvarjalnosti - štafeta kakovosti

Mednarodno gibanje je nastalo leta 2014 s ciljem navdušiti mladino, da po poti stalnega izboljševanja prispeva k nadgrajevanju organizacijske kulture v svoji okolici. Preizkus znanja poteka v obliki tekmovanja, kjer najbolje ocenjeni mladi prejmejo nazive: Participant, Finalist, Laureate in Winner.

V letu 2017 tako že četrtič poteka mednarodno tekmovanje mladih strokovnjakov s področja organizacijskih strok in kakovosti. Letos drugič poteka tako tekmovanje tudi za mladino do 18 let starosti.

Več o tekmovanju v prejšnjih letih ...


Tekmovanje študentov in mladih strokovnjakov do 35. leta starosti.

Tekmovanje je v letu 2017 četrtič na programu gibanja ustvarjalnosti. Namenjeno je predvsem študentom ekonomije in organizacijskih znanosti ter strokovnjakom s področja kakovosti do največ 35 let starosti (= strogo manj kot 36) na dan tekmovanja. Program pokriva vse vsebine, ki jih pričakujemo od dobrega vodje kakovosti (vsebina: ISO 9001, model EFQM, vodenje in merjenje procesov, orodja vodenje kakovosti).

Državno tekmovanje bomo izvedli v učilnicah na našem sedežu v četrtek, 25.5.2017. V primeru večjega števila prijavljenih bomo izvedli tekmovanje tudi na drugih mestih, ki bodo bližje tekmovalcem. Delovni materiali bodo prevedeni v slovenski jezik.

Okvirni program:
  • 16:45 do 17:00 - prihod tekmovalcev v učilnico Zavoda za računalniško izobraževanje Ljubljana
  • 17:00 do 18:00 - tekmovanje
  • 18:00 do največ 19:00 - razprava o vsebini tekmovanja

Oblika tekmovanja: izbirni test s 40 vprašanji. Vsako vprašanje ima 4-5 možnih odgovorov, pravilen je en in je vreden 2 točki. Skupaj je možnih 80 točk.

Organizacije lahko svoja interna tekmovanja organizirajo sama. Če potrebujejo strokovno pomoč, se lahko obrnejo na naš naslov. Interno tekmovanje ni pogoj za prijavo na državno tekmovanje.

Na državno tekmovanje tekmovalce prijavijo organizacije. Sprejemamo tudi individualne prijave tekmovalcev. Informacije in prijave na državno tekmovanje so zaželene do ponedeljka, 22.5.2017 po elektronski pošti na naš naslov: info.zri@zri.si.

Morebitne spremembe, ki bodo potrebne zaradi boljše organizacije, bomo objavljali na tej strani.