domov Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana
Cesta Andreja Bitenca 68, p.p. 4716, 1001 Ljubljana

telefon: (01) 5190-828
Elektronski naslov: info.zri@zri.si
Kazalo:
Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana
ZRI - Možnosti za zaposlitev
ZRI - Izobraževanje odraslih
Reference...
ZRI - Poletne šole...
ZRI - O Zavodu...
ZRI - Novice...
ZRI - Računalniški pouk mladine ...
Kotiček učencev...

Možnosti za zaposlitev

Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana občasno nudi možnost redne ali honorarne zaposlitve vsem, ki imajo veselje do poučevanja mladine in odraslih s področja informatike. Trenutno je aktualno predvsem poučavanje programiranja za mladino.

Vse potencialne kandidate vabimo, da nam posredujete neobvezno prošnjo za sodelovanje (po običajni ali po elektronski pošti). Vse prošnje bomo obravnavali in Vas vabili na razgovor. Zaželjeno je, da po lastni presoji prošnji priložite Vaš referenčni material. Kandidati imajo na voljo interno izobraževanje in uvajalno dobo, zato priporočamo, da se nam javite pred željenim nastopom dela.

Splošno o možnosti zaposlitve pri nas
Pouk mladine
Pouk odraslih
Postopek vključevanja novih sodelavcev
 

Splošno o možnosti zaposlitve pri nas

Zaradi usmeritve zavoda in narave našega dela smo zainteresirani za sodelovanje na področju:

  • pouka mladine,
  • pouka odraslih,
  • organiziranja izobraževanja,
  • priprave gradiv ter programov in
  • tehničnega vzdrževanja.

Od sodelavcev pri pouku mladine pričakujemo zlasti odlično znanje računalniškega programiranja in obvezno poznavanja programskega jezika pascal. Od ostalih sodelavcev pričakujemo zlasti odlično poznavanje postopkov dela z računalniki in uporabe posameznih splošnih ali specialnih računalniških programov.

Zaradi narave dela s sodelavci sklepamo tako pogodbe o rednem delovnem razmerju kot tudi pogodbe o delu.
Prednost pri sklenitvi rednega delovnega razmerja imajo sodelavci, ki so sposobni prevzeti zadolžitve na več področjih.
 

Pouk mladine

Pouk mladine poteka po rednem tedenskem urniku preko šolskega leta. Izvajajo ga redno zaposleni predavatelji in tudi pogodbeni sodelavci, med katerimi prevladujejo študentje naravoslovnih, tehničnih in pedagoških smeri ter informatike in drugih smeri.

Za vse sodelavce je obvezno odlično znanje programiranja. Obvezno je tudi znanje programskega jezika pascal.

Od sodelavcev, ki poučujejo starejše in zahtevnejše mladince, pričakujemo znanje katerega izmed ostalih delovnih jezikov pri našem zavodu: C oz C++, python, java, perl ter HTML, java script.


Pouk odraslih

Pouk odraslih poteka praviloma v tečajni obliki pri čemer prevladujejo popoldanske oblike izobraževanja.
Predavajo tako redno zaposleni, kot tudi pogodbeni sodelavci.

Pri zavodu pokrivamo pouk splošnih orodij za delo z računalniki ter pozamezna specialna orodja.

Od sodelavcev pričakujemo odlično znanje postopkov in programov, ki jih predavajo.


Postopek vključevanja novih sodelavcev

Postopek vključevanja se prične s prošnjo, ki jo kandidat pošlje po elektronski pošti ali na naš naslov:

Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana
p.p. 4716
1001 Ljubljana

V nadaljevanju Vam bomo poslali vprašalnik, se z Vami dogovorili za razgovor in za neformalni preizkus pričakovanega znanja. Sledi obisk v učilnici in eventualno interno izobraževanje. V fazi vključevanja poteka medsebojno spoznavanje, kjer ima kandidat možnost, da v živo preveri svoj motiv za sodelovanje z nami ter se v miru odloči za nadaljevanje sodelovanja z nami.

Valid HTML 4.01! Stanje usklajeno: 11.2.2009