domov Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana
Cesta Andreja Bitenca 68, p.p. 4716, 1001 Ljubljana

telefon: (01) 5190-828
Elektronski naslov: info.zri@zri.si

Kazalo:
Gibanje ustvarjalnosti...
Kotiček učencev...
ZRI - Računalniški pouk mladine ...
ZRI - Novice...
ZRI - Izobraževanje odraslih
ZRI - O Zavodu...
Reference...
ZRI - Poletne šole
Prejšnje poletne šole
ZRI - Prijavnica za poletno šolo
ZRI - Poletna šola 99 ...
ZRI - Poletna šola 2000...
ZRI - Poletna šola 2001...
ZRI - Poletna šola 2002...
ZRI - Poletna šola 2003...
ZRI - Poletna šola 2005...
ZRI - Poletna šola 2006...
ZRI - Poletna šola 2007...

PRIJAVNICA ZA POLETNO ŠOLO RAČUNALNIŠTVA - PRŽAN 2016

Ime in priimek otroka:

Otrokovi rojstni podatki:

EMŠO:

Naslov:

Domača tel. št.:

Otroka prijavljamo na naslednji poletni izobraževalni program (označite):

  • Programiranje za izkušene 1 - Poletna raziskovalna šola računalništva
    (27.6.2016 do 1.7.2016; cena 220 € vključuje malico, kosilo, napitke in DDV)
  • Programiranje za izkušene 2 - Poletna raziskovalna šola računalništva
    (4.7.2015 do 8.7.2015; cena 220 € vključuje malico, kosilo, napitke in DDV)

Ime in priimek tistega od staršev, ki ga v času poletne šole lahko pokličemo
v primeru, da otrok potrebuje njegovo pomoč ( bolezen, nezgoda,…).

mati:
telefon v času šole:
oče:
telefon v času šole:
drug skrbnik: telefon v času šole:

Otrokove posebnosti (prosimo, če vpišete, če ima otrok dieto, alergijo ali karkoli drugega, kar menite, da je za organizatorja šole pomembno):


Cena vključuje izvedbo programa, malico, kosilo, osvežilne napitke.

S svojim podpisom potrjujemo točnost podatkov, dovoljujemo njihovo uporabo za lastno evidenco in za druge potrebe v skladu z veljavno zakonodajo, dovoljujemo objavo fotografije, imena, priimka in rezultatov dela v promocijske namene ter jamčimo plačilo stroškov poletne šole.

Kraj in datum:

Podpis staršev oz. polnoletnega udeleženca:

Valid HTML 4.01! Stanje usklajeno: 10.4.2016