domov Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana
Cesta Andreja Bitenca 68, p.p. 4716, 1001 Ljubljana

telefon: (01) 5190-828
Elektronski naslov: info.zri@zri.si

Kazalo:
ZRI - Novice...
ZRI - Možnosti za zaposlitev
ZRI - Računalniški pouk mladine ...
ZRI - Izobraževanje odraslih
ZRI - O Zavodu...
Kotiček učencev...
Reference...
ZRI - Poletne šole
ZRI - Poletna šola 99 ...
ZRI - Poletna šola 2000...
ZRI - Poletna šola 2001...
ZRI - Poletna šola 2003...
Prejšnje poletne šole
ZRI - Prijavnica za poletne šole
ZRI - Programiranje za izkušene
ZRI - Poletna šola 2002

PROGRAMIRANJE ZA IZKUŠENE 2002 – POLETNA RAZISKOVALNA ŠOLA RAČUNALNIŠTVA 2002

Poletna raziskovalna šola računalništva, ki jo izvajamo že več let, je namenjena mladini od 10 do 19 let, ki jo veseli računalniško programiranje. Izvedli smo jo bomo v Ljubljani v naših učilnicah v Pržanju. Udeleženci poletne šole so imeli dnevno vsaj 6 pedagoških ur računalniškega pouka, računalniških vaj in samostojnega raziskovalnega dela (po en udeleženec na računalnik!), preostanek dneva pa je zapolnjeval razvedrilni program.

Poletno šolo smo izvedli v času od ponedeljka 1. julija 2002 do petka 5. julija 2002, in jo zaključili v soboto, 6.julija 2002, s predstavitvijo rezultatov. Poletna šola je potekala v obliki delavnic za objektno programiranje, računalniške komunikacije in internet.

PROGRAMSKI PROJEKTI:

Strežnik za učence: Narejen je bil s programskim orodjem Kylix in deluje v operacijskem sistemu linux.

Program za tekmovanje o prometu: Objekto programiranje na osnovi programskega jezika pascal in delo s podatki.

Delavnice iz programskega jezika pascal, ki so se jih udeležili mlajši programerji in se izpopolnjevali v programiranju s programskim jezikom pascal: Katarina Vogelnik, Andraž Možina, Peter Koželj

Delavnice iz spletnega oblikovanja, ki so se jih udeležili: Grega Leskovšek, Boštjan Volk, Tibor Djurica Potpara

Pri izvedbi poletne šole so sredstvi sodelovali:

  • Mestna občina Ljubljana
  • Marand, d.o.o.
  • Sinel, d.o.o.
za kar se jim najlepše zahvaljujemo.

Stanje usklajeno: 6.7.2002