domov Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana
Cesta Andreja Bitenca 68, p.p. 4716, 1001 Ljubljana

telefon: (01) 5190-828
Elektronski naslov: info.zri@zri.si

Kazalo:
ZRI - Možnosti za zaposlitev
Kotiček učencev...
ZRI - Računalniški pouk mladine ...
ZRI - Novice...
ZRI - O Zavodu...
Reference...
ZRI - Izobraževanje odraslih
ZRI - Poletne šole
Prejšnje poletne šole
ZRI - Prijavnica za poletne šole
ZRI - Poletna šola 99 ...
ZRI - Poletna šola 2000...
ZRI - Poletna šola 2001...
ZRI - Poletna šola 2002...
ZRI - Poletna šola 2003...
ZRI - Poletna šola 2005...
ZRI - Poletna šola 2006
ZRI - Poletna šola 2006
ZRI - Poletna šola 2006

POLETNA RAZISKOVALNA ŠOLA RAČUNALNIŠTVA 2006

Slike prve skupine - od 26. junija 2006 do 30. junija 2006 (cca 1.6 Mb)

Slike druge skupine - od 3. julija 2006 do 7. julija 2006 (cca 0.8 Mb)

Poletna šola je bila organizirana v dveh skupinah in sicer,

  1. od 26. junija 2006 do 30. junija 2006 in
  2. od 3. julija 2006 do 7. julija 2006.
Namenjena je bila posebej motiviranim učencem, ki so končali vsaj 7. razred devetletne osnovne šole in dijakom srednjih šol. Letos so se je udeležili tudi slovenski dijaki iz zamejstva. Dva dijaka, člana slovenske olimpijske reprezentance sta se udeležila poletne šole v obeh skupinah in se pripravljala na olimpiado v Mehiki.

Udeleženci so se zbirali v učilnicah Zavoda in izvajali celodnevno raziskovalno dejavnost pod vodstvom mentorjev Zavoda za računalniško izobraževanje Ljubljana in zunanjih sodelavcev. Pri vseh aktivnostih je bila zagotovljena potrebna posebna raziskovalna oprema in računalnik na vsakem delovnem mestu. Zagotovljena je bila tudi prehrana in pijača za vse udeležence poletne šole.

Izvedeni projekti v prvi skupini

PUTKA
Projekt je bil v prvi verziji zastavljen že lansko leto, letos pa je bil postavljen na novo, in popolnoma preprogramiran. Aplikacija omogoča, da z oddaljenega računalnika pošljemo v preverjanje računalniški program glede na pravilnost napram zastavljenim zahtevam programa.
Robotika
Spoznavanje z načinom krmiljenja robotov (krmiljenje raznovrstnih motorjev in signalnih luči, branje senzorjev in kontrola giba).
Python
Spoznavanje skriptnega programskega jezika Python, predvsem njegovih posebnosti napram klasičnim programskim jezikom.
Algoritmi
Spoznavanje nekaterih osnovnih matematičnih algoritmov, ki so uporabni pri reševanju problemov iz informatike.

Izvedeni projekti v drugi skupini

ROB03
Dopolnitev interpreterja za krmiljenje robotov. Projekt se je pričel že leta 2001. V letu 2004 je bila napravljena verzija, ki deluje vzpodbudno, zato je bila letos nadgrajena z novimi funkcionalnostmi ter povečano zanesljivostjo delovanja. Napravljen je bil tudi modul, ki uvozi (ali izvozi) programe, napisane v starih .rob formatih.
Robotika
Spoznavanje z načinom krmiljenja robotov (krmiljenje raznovrstnih motorjev in signalnih luči, branje senzorjev in kontrola giba).
Delphi
Osnova objektnega programiranja za najmlajše.
CEOI
Ker Slovenija ni članica srednje evropskega združenja, ki pripravlja regionalno olimpiado iz informatike (izstopili smo tedaj, ko bi morali prevzeti organizacijo), so se nekateri naši učenci udeležili vzporednega preverjanja zanja po internetu.

Valid HTML 4.01! Stanje usklajeno: 29.5.2007