domov Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana
Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana

telefon: 064 180 553
Elektronski naslov: info.zri@zri.si

Kazalo:
Gibanje ustvarjalnosti...
Kotiček učencev...
ZRI - Izobraževanje odraslih
ZRI - Novice...
ZRI - Izobraževanje odraslih
ZRI - O Zavodu...
ZRI - Poletne šole...
Reference...
ZRI - Računalniški pouk mladine
ZRI - prilagotitve Covid 19
Mladinska šola računalništva v šolskem letu 2023/2024
Prijavnica za računalniški pouk
ZRI - Urnik pouka

Prilagajanje izvedbe pouka

Glede na razmere v zvezi z morebitnim širjenjem nevarnih virusnih okužb na podlagi izkušenj iz obdobja širjenja virusa Covid 19 spoštujemo veljavne predpise, sledimo priporočilom NIJZ in po potrebi dodamo še svoja pravila za varno izvajanje pouka.

Če bomo ocenili, da tudi striktno izvajanje vseh preventivnih ukrepov ne bo več zadoščalo za sprejemljivo majhno tveganje za širjenje okužb, bomo izvajanje pouka preselili na daljavo. Pri svojem delu uporabljamo orodja, ki so dosegljiva tako v učilnici, kot tudi doma. V vseh preteklih šolskih letih smo izvedli ves načrtovan program. V času ukrepov zaradi širjenja virusa Covid 19 smo pouk v celoti izvedli na daljavo. Če bo potrebno, bomo k podobnemu izvajanju pristopili tudi v tekočem šolskem letu.

Pouk v učilnicah

Pouk v učilnicah poteka le, če je tveganje za okužbe sprejemljivo majhno. Pri tem glede na naznano stopnjo tveganja izvajamo naslednje organizacijske ukrepe:
 • zmanjšali smo število učencev v učilnici,
 • kjer ne moremo zagotoviti zadostne razdalje, smo uvedli ločilne stene,
 • po vsaki uri izvajamo zračenje učilnice in razkuževanje delovnih mest,
 • pri zaporednih urah uporabljamo ločene učilnice,
 • učitelji in starejši učenci smo cepljeni in kljub temu stalno uporabljamo zaščitne maske,
 • opozarjamo udeležence na ustrezno higieno in razkuževanje.

Kaj pričakujemo od udeležencev pouka v učilnicah?

Pričakujemo, da v stavbo vstopajo le učenci in se držijo naših navodil, predvsem pa:
 • vstopajo v stavbo največ pet minut pred začetkom pouka, sicer pa počakajo v okolici,
 • pri gibanju po stavbi uporabljajo zaščitne maske,
 • ob vstopu umijejo ali razkužijo roke,
 • uporabljajo lastna pisala,
 • se vedejo spoštljivo in pri socialnih stikih spoštujejo distanco,
 • na poti do zavoda in nazaj domov se izgibajo gneči in tveganemu vedenju,
 • pri sumu na kakršno koli okužbo ostanejo doma.

Pouk na daljavo

Praviloma poteka pouk na daljavo v enakih terminih kot takrat, kadar pouk izvajamo v učilnicah. Možne so tudi individualne spremembe terminov pri prehodu iz enega v drugi način izvajanja pouka.

Glede na izkušnje pri pouku na daljavo v preteklih treh letih smo izoblikovali naslednje smernice za sodelovanje pri pouku.

 • Računalnik s katerim sodelujemo pri pouku mora imeti mikrofon, kamero in zvočnik ali slušalke ter dostop do interneta.
 • Nameščen moramo imeti ustrezni program za sodelovanje pri pouku. Novim učencem, ki potrebujejo pomoč pri ureditvi svojega delovnega okolja pomagamo na posebnih urah.
 • Pri pouku imamo vsi udeleženci stalno vklopljeno kamero, mikrofon pa občasno izklapljamo, kadar ne govorimo.
 • Poleg orodij na računalniku uporabljamo tudi mali zvezek za zapiske.
Obvestila o spremembah urnika, nadomeščanju pouka in druga nujna ali enkratna obvestila objavljamo na strani Novice

Valid HTML 4.01! Stanje usklajeno: 25.08.2023