domov Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana
Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana

telefon: 064 180 553
Elektronski naslov: info.zri@zri.si

Kazalo:
Gibanje ustvarjalnosti...
Kotiček učencev...
ZRI - Izobraževanje odraslih
ZRI - Novice...
ZRI - Izobraževanje odraslih
ZRI - O Zavodu...
ZRI - Poletne šole...
Reference...
ZRI - Računalniški pouk mladine
ZRI - prilagotitve Covid 19
Mladinska šola računalništva v šolskem letu 2023/2024
Prijavnica za računalniški pouk
ZRI - Urnik pouka

Mladinska šola računalništva v šolskem letu 2024/2025


Izobraževalne smeri Namen Vsebina
Programiranje (8-11 let)
Logo
Vzpodbujanje ustvarjalnosti
Urjenje logičnega mišljenja
Urjenje načrtovanja
Spretnost s tipkovnico in miško
Programiranje - logo
Kreiranje logičnih gradnikov in njihova uporaba
Risanje z grafičnimi programi
Programiranje (12-19 let)
pascal
Logika programiranja
Algoritmično razmišljanje
Ustvarjalnost in logika pri načrtovanju in izvedbi projekta
Pouk programskega jezika
Programiranje: pascal (prvi jezik), C,C++, python
Načrtovanje procesov
Osnove priprave aplikacij
Osnove projektnega dela

Prijavnica

Slika s pouka

Podrobneje o mladinski šoli v nadaljevanju:

Opis izobraževalnih smeri
Zagotavljanje kakovosti pouka
Organiziranost pouka
Informacije in prijave


Opis izobraževalnih smeriProgramiranje (8 - 11 let)


 
Vzorčni izdelek s programom logoaaaa Otroci starosti približno 8 - 11 let se po potrebi najprej naučijo spretnosti z miško in osnovne spretnosti dela s tipkovnico ter spoznajo najosnovnejše ukaze za delo z računalnikom.

Pretežni del razpoložljivega časa spoznavajo programski jezik logo, ki je didaktično primeren za uvod v računalniško programiranje v tej starostni skupini. Otroci, ki začetno stopnjo že obvladajo, se neposredno vključijo v program reševanja računalniških problemov s tem programskim jezikom.

Programiranje (12-19 let)

pascalaaaa Hkrati s poukom programskega jezika se učimo algoritmov in programerskih tehnik. Pascal je temeljni učni programski jezik, ki se ga učijo osnovnošolci in vsi začetniki. Na njegovi osnovi so narejena tudi moderna orodja za hitro programiranje, ki jih učenci spoznajo v nadaljevanju. Srednješolci se postopoma in hkrati z algoritmi učijo še programski jezik C oziroma C++ ali python.

Pouk programiranja posebej priporočamo, saj je le redko prisoten v rednem izobraževanju. Pomemben je kot urjenje logičnega mišljenja in načrtovanja. Namenjen ni samo bodočim programerjem, ampak je kot način razmišljanja pomemben v vseh strokah in usmeritvah in cenjen pri projektnem delu.

To je edino znanje na področju računalništva, ki ne zastari!

 
Nazaj na: Pregled izobraževalnih smeri
Več o drugih temah

Zagotavljanje kakovosti pouka

Kakovost pouka zagotavljamo na naslednje načine:

 • Sodelujemo pri vseh predstavitvah mladinske računalniške dejavnosti
 • Pri delu uporabljamo sodobne metode dela
 • Sprotno spremljamo dosežke stroke in delujemo po enotnih učnih programih
 • Vodimo individualno evidenco o prisotnosti in napredku učencev
 • Prilagajamo izvajanje pouka razmeram (npr. ukrepom Covid 19)

Več o drugih temah

Organiziranost pouka

Fakultativni pouk organiziramo v učilnicah na našem sedežu, praviloma po eno uro na teden, kar se da usklajeno z urnikom učencev in dijakov. V primeru višje sile oz. epidemije po zgledu iz 2020 in 2021 izvajamo pouk na daljavo. Za učence iz oddaljenih krajev izvajamo pouk na daljavo celo leto.

Prijavljene učence razvrstimo v delovne skupine, ki so sestavljene glede na usmeritev, okolje, starost in stopnjo predznanja učencev. Pridržujemo si pravico, da zavrnemo prijavo ali iz pouka izključimo prijavljenega učenca, ki moti pouk oz. okolico, ali ne poravnava svojih obveznosti.

 • Tedenska obremenitev: Ena polna ura (60 minut).
 • Pričetek pouka: Odvisno od skupine, predvidoma prvi teden v oktobru.
 • Zaključek pouka: Po izpolnjenem programu (30 obiskov - 40 pedagoških ur) predvidoma konec maja oz. začetku junija 2025.
 • Mesta prijave: Po pošti oz. po elektroski pošti.
 • Vpisni rok: Redni: do začetka pouka, naknadni: 14 do dni po začetku pouka.
 • Veljavnost vpisa: Vpis velja za šolsko leto 2024/2025. Izpis oz. naknadni vpis je možen ob polletju, v januarju 2025.
Vsak vpisani učenec prejme po vpisu osebni izračun šolnine, ki temelji na izhodiščni šolnini in na individualnih popustih.
 

Več o drugih temah

Informacije in prijave

Prijave sprejemamo po pošti. Dodatne informacije o pouku Vam lahko posredujemo po elektronski pošti: info.zri@zri.si in izjemoma po telefonu na številki 064 180 553.

Prijavnica


Valid HTML 4.01! Stanje usklajeno: 7.04.2024