domov Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana
Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana

telefon: (01) 5190-828
Elektronski naslov: info.zri@zri.si

Kazalo:
Gibanje ustvarjalnosti...
Kotiček učencev...
ZRI - Novice...
ZRI - Izobraževanje odraslih
ZRI - O Zavodu...
ZRI - Poletne šole...
Reference...
ZRI - Računalniški pouk mladine
Mladinska šola računalništva v šolskem letu 2014/2015
Prijavnica za računalniški pouk
ZRI - Urnik pouka

Mladinska šola računalništva v šolskem letu 2019/2020


Izobraževalne smeri Namen Vsebina
Programiranje (8-11 let)
Logo
Vzpodbujanje ustvarjalnosti
Urjenje logičnega mišljenja
Urjenje načrtovanja
Spretnost z miško in tipkovnico
Programiranje - logo
Risanje z grafičnimi programi
Kreiranje logičnih gradnikov in njihova uporaba
Programiranje (12-19 let)
pascal
Logika programiranja
Algoritmično razmišljanje
Ustvarjalnost in logika pri načrtovanju in izvedbi projekta
Pouk programskega jezika
Programiranje: pascal (prvi jezik), C,C++, python
Načrtovanje procesov
Osnove priprave spletnih strani
Osnove projektnega dela

Prijavnica

Slika s pouka

Podrobneje o mladinski šoli v nadaljevanju:

Opis izobraževalnih smeri
Zagotavljanje kakovosti pouka
Organiziranost pouka
Informacije in prijave


Opis izobraževalnih smeriProgramiranje (8 - 11 let)


 
Vzorčni izdelek s programom logoaaaa Otroci starosti približno 8 - 11 let se po potrebi najprej naučijo spretnosti z miško (grafični programi, izbira menujev), osnovne spretnosti dela s tipkovnico in spoznavanje najosnovnejših ukazov za delo z računalnikom.

Pretežni del razpoložljivega časa spoznavajo programski jezik logo, ki je didaktično primeren in ga Zavod za šolstvo priporoča za računalniško interesno dejavnost tej starostni skupini. Otroci, ki začetno stopnjo že obvladajo, se neposredno vključijo v program reševanja računalniških problemov s programskim jezikom logo.

Programiranje (12-19 let)

pascalaaaa Hkrati s poukom programskega jezika se učimo algoritmov in programerskih tehnik. Pascal je temeljni učni programski jezik, ki se ga učijo osnovnošolci in vsi začetniki. Na njegovi osnovi so narejena tudi moderna orodja za hitro programiranje, ki jih učenci spoznajo v nadaljevanju. Srednješolci se postopoma in hkrati z algoritmi učijo še programski jezik python, C in C++.

Pouk programiranja posebej priporočamo, saj je le redko prisoten v rednem izobraževanju. Pomemben je kot urjenje logičnega mišljenja in načrtovanja. Namenjen ni samo bodočim programerjem, ampak je kot način razmišljanja pomemben v vseh strokah in usmeritvah in cenjen pri projektnem delu.

To je edino znanje na področju računalništva, ki ne zastari!

 
Nazaj na: Pregled izobraževalnih smeri
Več o drugih temah

Zagotavljanje kakovosti pouka

Kakovost pouka zagotavljamo na naslednje načine:

  • Sodelujemo pri vseh predstavitvah mladinske računalniške dejavnosti
  • Pri delu uporabljamo sodobne metode dela
  • Sprotno spremljamo dosežke stroke in delujemo po enotnih učnih programih
  • Vodimo individualno evidenco o prisotnosti in napredku učencev

Več o drugih temah

Organiziranost pouka

Fakultativni pouk organiziramo v sodelovanju z osnovnimi in srednjimi šolami in kar je le možno usklajeno z urnikom učencev in dijakov. Vsako delovno mesto v učilnici je opremljeno z računalnikom. Pouk praviloma poteka na našem sedežu na Pržanu. Za učence iz oddaljenih krajev organiziramo kombinirani pouk na daljavo. Prijavljene učence razvrstimo v delovne skupine, ki so sestavljene glede na usmeritev, okolje, starost in stopnjo predznanja učencev. Pridržujemo si pravico, da zavrnemo prijavo ali iz pouka izključimo prijavljenega učenca, ki moti pouk oz. okolico, ali ne poravnava svojih obveznosti.

  • Tedenska obremenitev: Ena polna ura (60 minut).
  • Pričetek pouka: Odvisno od skupine, predvidoma prvi teden v oktobru.
  • Zaključek pouka: Po izpolnjenem programu (30 obiskov) predvidoma v maju oz. začetku junija 2020.
  • Mesta prijave: Po pošti oz. na našem naslovu. Dobrodošle so tudi najave vpisa po elektroski pošti ali telefonu.
  • Vpisni rok: Redni do 30.9.2019, naknadni po dogovoru.
  • Veljavnost vpisa: Vpis velja za šolsko leto 2019/2020. Izpis oz. naknadni vpis je možen ob polletju, v januarju 2020.
Vsak vpisani učenec prejme po vpisu osebni izračun šolnine, ki temelji na izhodiščni šolnini in na individualnih popustih. O drugih pogojih obiskovanja pouka, prosimo, kontaktirajte prijavno službo.
 

Več o drugih temah

Informacije in prijave

Prijave sprejemamo po pošti. Dodatne informacije o pouku Vam lahko posredujemo po elektronski pošti: info.zri@zri.si in v času uradnih ur na našem naslovu oz. po telefonu št. (01) 5190-828.

Prijavnica


Valid HTML 4.01! Stanje usklajeno: 2.3.2019