domov Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana
Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana

telefon: (01) 5190-828
Elektronski naslov: info.zri@zri.si

Kazalo:
Gibanje ustvarjalnosti...
Kotiček učencev...
ZRI - Novice...
ZRI - Izobraževanje odraslih
ZRI - O Zavodu...
ZRI - Poletne šole...
Reference...
ZRI - Računalniški pouk mladine
Mladinska šola računalništva v šolskem letu 2014/2015
Prijavnica za računalniški pouk
ZRI - Urnik pouka

Za vpis v kateri koli mladinski program lahko odtisnete to prijavnico ali prijavnico v obliki MS-Word. Po prejemu prijavnice Vam bomo poslali obvestilo o pouku in izračun šolnine. Pogodbena obveznost nastopi z začetkom obiskovanja pouka.
Zavod za računalniško
izobraževanje Ljubljana
Cesta Andreja Bitenca 68

1000 LjubljanaPrijavnica za pouk programiranja pri ZRI Ljubljana ZRI1
Priimek in ime učenca: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domači naslov: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . telefon: . . . . . . . . . . mobitel: . . . . . . . . .
Kraj in poštna številka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Šola, razred in paralelka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spletna stran in elektronski naslovi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ime in priimek plačnika: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zavezanec za DDV: da / ne

Otroka prijavljamo za naslednjo smer pouka:
¤ Programiranje (8 - 11 let) ¤ Programiranje (12 - 14 let) ¤ Pouk srednješolcev

Plačilo v obrokih: da / ne. Prijavili smo tudi (podatek za družinski popust) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Strinjam se, da moj otrok obiskuje pouk, sprejemam pogoje in zagotavljam plačilo šolnine.

Datum: Podpis staršev oz. plačnika:
Prosimo, da izpolnjeno in podpisano prijavnico zložite po označenih linijah in jo pošljete na naš naslov. Po prejemu prijavnice Vam bomo poslali obvestilo o pouku in izračun šolnine. Pogodbena obveznost nastopi z začetkom obiskovanja pouka.
Valid HTML 4.01! Stanje usklajeno: 15.2.2017