domov Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana
Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana

telefon: 064 180 553
Elektronski naslov: info.zri@zri.si

Kazalo:
Gibanje ustvarjalnosti...
Kotiček učencev...
ZRI - Izobraževanje odraslih
ZRI - Novice...
ZRI - Izobraževanje odraslih
ZRI - O Zavodu...
ZRI - Poletne šole...
Reference...
ZRI - Računalniški pouk mladine
ZRI - prilagotitve Covid 19
Mladinska šola računalništva v šolskem letu 2023/2024
Prijavnica za računalniški pouk
ZRI - Urnik pouka

Za vpis v kateri koli mladinski program lahko odtisnete to prijavnico ali prijavnico v obliki MS-Word. Po prejemu prijavnice Vam bomo poslali obvestilo o pouku in izračun šolnine. Pogodbena obveznost nastopi z začetkom obiskovanja pouka.
Zavod za računalniško
izobraževanje Ljubljana
Cesta Andreja Bitenca 68

1000 LjubljanaPrijavnica za pouk programiranja pri ZRI Ljubljana ZRI1
Priimek in ime učenca: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domači naslov: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . telefon: . . . . . . . . . . mobitel: . . . . . . . . .
Kraj in poštna številka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Šola, razred in paralelka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektronski naslov za obveščanje: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ime in priimek plačnika: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zavezanec za DDV: da / ne

Otroka prijavljamo za naslednjo smer pouka ( ¤ klasično ali ¤ na daljavo):
¤ Programiranje (8 - 11 let) ¤ Programiranje (12 - 14 let) ¤ Pouk srednješolcev

Plačilo v obrokih: ¤ da / ¤ ne. Prijavili smo tudi (podatek za družinski popust) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Strinjam se, da moj otrok obiskuje pouk, sprejemam gornje pogoje in zagotavljam plačilo šolnine. Za potrebe izvajanja pouka dovoljujem zbiranje predanih podatkov in sledenje ter analizo napredka učenca. Dovoljujem tudi objavo rezultatov vseh tekmovanj in druge objave v promocijske namene

Datum: Podpis staršev oz. plačnika:
Prosimo, da izpolnjeno in podpisano prijavnico zložite po označenih linijah in jo pošljete na naš naslov. Po prejemu prijavnice Vam bomo poslali obvestilo o pouku in izračun šolnine. Pogodbena obveznost nastopi z začetkom obiskovanja pouka.
Valid HTML 4.01! Stanje usklajeno: 7.04.2024